Regulament

Regulament campanie promotionala cu premii "Descopera magazinul de premii TOTAL!"

organizata de S.C. TOTAL ROMANIA  S.A.

(perioada: 10 octombrie  – 18 noiembrie  2016)

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Descopera Magazinul de Premii Total” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. HAVAS MEDIA S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului avand C.U.I. 14582995, nr. de ordine in registrul comertului J40/3073/2002, atribut fiscal: RO, avand contul nr. RO29 BRDE 445S V262 5456 4450, deschis la BRD Dorobanti, Bucuresti, reprezentata de Theodor-Dinu Teretean, cu functia de Director General, in numele S.C. TOTAL ROMANIA S.A., cu sediul social in Cristian, str. Stejarilor nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului Brasov, avand C.U.I. 17379570, nr. de ordine in registrul comertului J08/721/18.03.2005, atribut fiscal: RO, avand contul nr. RO 25 BRDE 080 SV 206 0902 0800, deschis la B.R.D. – G. S. G., Sucursala Brasov, capital subscris si varsat: 33.783.600 lei (RON), reprezentata de Franck HAËTTEL, cu functia de Director General.

1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

     Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2. Promotia va incepe pe data de 10 octombrie 2016, ora 00:00:01 si va dura pana la 18 noiembrie  2016, ora 23:59:59.

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea website-ului www.total.com.ro;  
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Romania, Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141,  sector 1  

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.total.com.ro.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotia pentru consumatori, numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

 • anga­jatii companiei  HAVAS MEDIA  S.A.
 • anga­jatii companiei  TOTAL ROMANIA S.A., distribuitorii sai si reprezentantii punctelor de vanzare
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

 

Art. 5 – Produsele participante

5.1. Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania pe care sunt aplicate etichete promotionale participa la Promotie:

Produs

Package type

QUARTZ INEO ECS 5W-30

3B5L

QUARTZ INEO MC3 5W-30

3B5L

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

3B5L

QUARTZ INEO FIRST 5W-30

3B5L

QUARTZ 9000 ENERGY 0W30

3B5L

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40

4B4L

QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30

4B4L

QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40

4B4L

 

5.2.Bonul fiscal ce dovedeste achizitia, in original, trebuie pastrat pentru validarea premiilor.

5.3. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

5.4. Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent si sunt semnalizate printr-o bulina promotionala. Numai produsele cu bulina promotionala participa la promotie.

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

6.1.1. Premii pentru consumatori, acordate garantat la cumpararea oricarui produs participant:

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare unitara cu TVA inclus

Valoare totala  cu TVA inclus

 

[buc]

 

[RON]

Antigel Organic GLACELF AUTO SUPRA 1L

15000

12

180000

 

6.1.2. Premii pentru consumatori, acordate la finalul campaniei conform tabelului de mai jos:

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare unitara cu TVA inclus

Valoare totala  cu TVA inclus

 

[buc]

 

[RON]

iPhone 6S

3

3450

10350

iPad Mini

3

2111

6333

Playstation+Playseats

6

5088.77

30532.62

Bidoane Ulei Quartz Energy 9000 5W-40, ambalaj 4 litri.

200

180

36000

Descriere Premii:

 • iPhone 6S: Apple iPhone 6S – 64 GB – gri
 • iPad Mini: Apple iPad mini 4 – 64 GB Space – gri
 • Playstation+Playseats: format din Scaun gaming Playseat EVOLUTION ALCANTARA Negru, Alcantara, Metal + Consola Sony Playstation 4, 500 GB + Volan Logitech Driving Force G29 pentru Playstation 4, Playstation 3, PC + Adaptor prindere pedale de scaun(nu am poza inca pnetru acest produs)

6.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 210 837.6 RON cu TVA inclus.  La aceasta se va adauga impozitul pe venit datorat.

6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.   

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotieeste necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 2. Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de bon fiscal si codul razuibil ce dovedesc achizitia de Produse Participante in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
 3. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
 4. Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Telekom, Orange sau Vodafone.

7 .2. Modalitatile de inscriere in Promotie

7.2.1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 10 octombrie 2016 (ora 00:00:01) si pana la data de 18 noiembrie 2016 (ora 23:59:59).

7.2.2. Participantii vor trimite bonurile si codurile in oricare dintre urmatoarele doua modalitati:

Prin expedierea, in perioada 10 octombrie 2016 – 18 noiembrie 2016, unui SMS la 1814 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom) numarul de bon fiscal ce dovedeste achizitia unui produs participant si codul razuibil de pe Produsul Participant.
Online, prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.total.com.ro.  Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii: numarul de bon fiscal ce dovedeste achizitia unui produs participant, codul razuibil de pe Produsul Participant, numarul telefonului mobil, nume, prenume, judet (numar valid activ in retelele Orange, Vodafone sau Telekom).

Indiferent de modalitatea de inscriere (web sau SMS), participantii la promotie trebuie sa pastreze bidonul achizitionat, impreuna cu bonul/bonurile fiscal(e) continand numarul folosit la inscriere, in original, pentru validarea ulterioara a premiului.

7.2.3. Acelasi numar de bon si cod poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute la Art 7.2.2 (1) si 7.2.2. (2). In cazul in care acelasi numar de bon si cod va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite) acesta va fi luat in considerare doar pentru Contul corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii numarului de bon si a codului.

7.2.4. Un Participant poate inscrie in concurs maxim 5 bonuri si coduri intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS si/sau web). Orice alt bon introdus dupa primele 5 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele bonuri si coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

7.2.5. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

 1. Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei;
 2. Daca Participantii transmit mesaje incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
 3. Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul online de pe site-ul www.total.com.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate la Art 7.1.1. (4)
 4. Daca, din motivele mentionate la Art 7.2.4, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Bonurilor.
 5. Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

7.2.6. Inscrierea in campania promotionala prin expedierea unui SMS la 1814 continand bonul fiscal si codul

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpare cel putin un produs participant
b. sa trimita intre 10 octombrie – 18 noiembrie 2016 un SMS la numarul 1814 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Telekom) care sa contina numarul de bon fiscal ce dovedeste achizitia unui produs participant si codul razuibil de pe produsul participant.
(2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

(a) Pentru fiecare mesaj trimis pana la 10 octombrie 2016 participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Promotia Total Quartz nu a inceput inca. Promotia incepe pe data de 10.10.2016.

(b) Daca un mesaj corect este inscris in perioada 10 octombrie – 18 noiembrie 2016   Participantul va primi urmatorul mesaj:

Felicitari! Esti inscris in promotia Total Quartz! Te rugam sa pastrezi bonul fiscal si ambalajul pentru validare. Succes la tragerile la sorti!

(c) Daca un mesaj incorect este inscris in perioada 10 octombrie – 18 noiembrie 2015, Participantul va primi urmatorul mesaj:

Mesaj incorect. Te rugam sa tastezi cu mai multa atentie pentru a evita blocarea contului!

(d) Daca un mesaj este inscris de mai multe ori, pentru acelasi numar de telefon sau pentru telefoane diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a bonului in promotie), Participantul va primi urmatorul mesaj:

Ai folosit deja acest numar de bon si cod. Inscrie unul nou!

(e) Daca un Participant inscrie un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:

Promotia Total Quartz s-a incheiat pe data de 18.11.2016. Iti multumim pentru interes!

(f) Daca un participant incearca sa trimita cel al 6-lea mesaj intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 5 bonuri si coduri in promotie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

Ai introdus deja numarul maxim de bonuri si coduri admise pe zi (5 bonuri fiscale si coduri). Poti folosi din nou acest bon fiscal in alta zi. 

7.2.7. Inscrierea in campania promotionala prin completarea formularului online pe www.total.com.ro

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpere cel putin un produs participant la promotie;
b. sa intre pe www.total.com.ro si sa completeze chestionarul in perioada  10 octombrie – 18 noiembrie 2016;
c. sa finalizeze inscrierea prin completarea chestionarului si a datelor: nume; prenume; telefon, email; cod produs*;
*Codurile se gasesc pe produsele Total Quartz participante in campanie.
(2) Inscrierea se face in sectiunea „Inscrie-te”. Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

 (a) Daca un mesaj corect este inscris in perioada 10 octombrie – 18 noiembrie 2016 ,  Participantul va primi urmatorul mesaj:

Felicitari! Esti inscris in promotia Total Quartz! Te rugam sa pastrezi bonul fiscal si ambalajul pentru validare. Succes la tragerile la sorti!

(b) Daca un mesaj incorect este inscris in perioada 10 octombrie – 18 noiembrie 2016, Participantul va primi urmatorul mesaj:

Te rugam sa completezi corect toate campurile din formular!

(c) Daca un mesaj este inscris de mai multe ori, pentru acelasi numar de telefon sau pentru telefoane diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a bonului in promotie), Participantul va primi urmatorul mesaj:

Ai folosit deja acest numar de bon si cod. Inscrie unul nou!

(d) Daca un Participant inscrie un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:

Promotia Total Quartz s-a incheiat pe data de 18.11.2016. Iti multumim pentru interes!

(e) Daca un participant incearca sa trimita cel al 6-lea mesaj intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 5 bonuri in promotie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

Ai introdus deja numarul maxim de bonuri si coduri admise pe zi (5 bonuri fiscale si coduri). Poti folosi din nou acest bon fiscal si acest cod in alta zi.

7.3. Desemnarea castigatorilor

7.3.1. Premiile garantate constand in Antigel vor fi acordate Consumatorilor pe loc in magazinul de unde a facut achizitia. Premiile garantate vor fi acordate in limita stocului disponibil. Un participant poate castiga mai multe premii garantate in functie de numarul de produse participante achizitionate.

7.3.2. La finalul campaniei, in data de 21 noiembrie 2016, se va organiza o tragere la sorti in cadrul careia se vor acorda premiile mentionate la art. 6.1.2. In tragerea la sorti pentru premiile constand iPhone 6S; iPad Mini si Playstation+Playseats vor intra toti participantii inscrisi prin sms si online in intervalul 10 octombrie – 18 noiembrie 2016. In tragerea la sorti pentru premiile constand in Bidoane Ulei Quartz Energy 9000 5W-40 ambalaj 4 litri vor intra toti participantii inscrisi online in intervalul 10 octombrie – 18 noiembrie 2016.
In cadrul tragerii la sorti se va desemna un numar total de 212 castigatori si cate 5 rezerve pentru fiecare. 

Un Participant poate castiga maxim un premiu acordat prin tragere la sorti, indiferent de tipul acestora.<

7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 

7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui bon fiscal orice numar introdus de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
 1. Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 2. Inscrierea in Promotie sa se realizeze numai in una dintre modalitatile de inscriere prevazute la Art. 7.2.2.(1) si 7.2.2.(2) de mai sus;
 3. Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;
 4. Participantul va pastra bidonul/bidoanele de ulei achizitionat(e)
 5. Participantul va asigura integritatea bonului fiscal ce dovedeste achizitia de Produse Participante si il va pastra, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod si/sau pierderea va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.
 6. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil pentru care li s-a creat Contul, in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 3 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in primele 3 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu. 
 7. Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 3 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:
 • nume si prenume
 • adresa din cartea identitate si adresa de livrare a premiului
 • CNP si serie, numar CI, pentru plata impozitului pe premiu
Pentru a intra in posesia premiului, ei vor:
 • trimite prin email copie dupa bonul fiscal care contine numarul desemnat castigator in cadrul tragerii la sorti electronice, impreuna cu o imagine a bidonului achizitionat in care sa se vada si codul din spatiul razuibil.
7.4.2 Castigatorii vor fi informati ca intodeauna, inainte de utilizarea uleiului de motor trebuie sa verifice specificatiile mentionate de catre constructor in caietul de intretinere al masinii. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea utilizarii unui alt produs, decat cel cu specificatiile impuse de catre constructorul masinii.

 

7.4.3 Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna dintre rezervele nominalizate nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.

7.4.4. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe websiteul www.total.com.ro  in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de data incheierii procesului de validare a castigurilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus.

7.5. Intrarea in posesia premiilor 

7.5.1. Premiile acordate in cadrul Promotiei vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.total.com.ro (sectiunea “Castigatori”).

7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

 

Art. 8 -  Taxe si impozite

8.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 9 – Limitarea raspunderii

9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

 

9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

9.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva.

9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 18 decembrie 2016 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.5.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 2. SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1814, inscrierea online pe un alt site decat www.total.com.ro ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
 3. SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un numar scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal 
 4. SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
 5. SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone sau Telekom;
 6. SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 7. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (numar telefon mobil,numar de bon valid si cod)
 8. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
 9. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat bonurile online sau prin e-mail;
 10. Situatiile in care mai multe persoane revendica acceasi ambalajul promotional. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus bonul pe www.total.com.ro sau a trimis SMS-ul respectiv continand numarul desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului;
 11. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie.
 12. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, numarului inscris;
 13. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 14. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
 15. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 16. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare produsele participante sau la bonurile fiscale generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
 17. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;
 18. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
 19. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
 20. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
 21. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

10.1. Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. HAVAS MEDIA S.A., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale. Participantii pot opta pentru intrarea in baza de date a Organizatorului si de a primi informatii de tin de diverse activitati de marketing, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. HAVAS MEDIA S.A. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal  sub numarul 34058, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

10.2. Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sector 1, o data pe an, in mod gratuit, S.C. HAVAS MEDIA S.A. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C HAVAS MEDIA S.A. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

10.3. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

10.4. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

10.5. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.10.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Romania, Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sector 1, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.6. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.

10.7. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

  
11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

 

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus.   

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

12.1  In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta. 

 

Art. 13 – Litigii

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Art. 14 -  Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

14.2.Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei

X
Continuand navigarea pe acest site va exprimati acordul pentru utilizarea cookie-urilor
in vederea imbunatatirii experientei dvs. de navigare pe site-ul nostru.
Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati pagina dedicata
politicii noastre de utilizare a cookie-urilor