Regulament Campanie TOTAL Quartz

REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA CU PREMII "TRAIM IMPREUNA PASIUNEA PENTRU FOTBAL"

organizata de S.C. TOTAL ROMANIA  S.A.

(perioada: 30 mai  – 08 iulie  2016)

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “TRAIM IMPREUNA PASIUNEA PENTRU FOTBAL” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. HAVAS MEDIA S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului avand C.U.I. 14582995, nr. de ordine in registrul comertului J40/3073/2002, atribut fiscal: RO, avand contul nr. RO29 BRDE 445S V262 5456 4450, deschis la BRD Dorobanti, Bucuresti, reprezentata de Theodor-Dinu Teretean, cu functia de Director General, in numele S.C. TOTAL ROMANIA S.A., cu sediul social in Cristian, str. Stejarilor nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului Brasov, avand C.U.I. 17379570, nr. de ordine in registrul comertului J08/721/18.03.2005, atribut fiscal: RO, avand contul nr. RO 25 BRDE 080 SV 206 0902 0800, deschis la B.R.D. – G. S. G., Sucursala Brasov, capital subscris si varsat: 33.783.600 lei (RON), reprezentata de Franck HAËTTEL, cu functia de Director General.

1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2. Promotia va incepe pe data de 30 mai 2016, ora 00:00:01 si va dura pana la 08 iulie  2016, ora 23:59:59.

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea website-ului www.total.com.ro;
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Romania, Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141,  sector 1  

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotieicu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.total.com.ro.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotia pentru consumatori,numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

 • anga­jatii companiei  HAVAS MEDIA  S.A.
 • anga­jatii companiei  TOTAL ROMANIA S.A., distribuitorii sai si reprezentantii punctelor de vanzare
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante

5.1. Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania care sunt in ambalaje(cutii) promotionale participa la Promotie:

 

Denumire produs

Ambalaj (litri)

Quartz Ineo ECS

5W-30

 

5

Quartz Ineo MC3

5W-30

 

5

Quartz Ineo Long Life

5W-30

 

5

Quartz Ineo FIRST

0W-30

 

5

Quartz Future NFC

5W-30

4

5

Quartz energy HKS 310

5W-30

 

5

Quartz Energy 9000

5W-40

4

 

Quartz Energy 9000

5W-40

 

5

Quartz Energy 7000

10W-40

4

 

Quartz Diesel 7000

10w-40

4

 

Quartz Energy 7000

10W-40

 

5

5.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

5.3. Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent si sunt in ambalaj promotional. Numai produsele in ambalaj promotional participa la promotie.

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare totala cu TVA   

 

[buc]

[RON]

Premiul 1: Tricou + Mini Fluier

2000

86.076

Premiul 2: Tricou + Puzzle A3

6500

120.568,50

Premiul 3: Mini Fluier (minigoarna) + Puzzle A3

6500

58.792,50

TOTAL

15000

265.805,00

Premiile se vor regasi in pachete special semnalizate la raft, in urmatoarele combinatii posibile:

Produs

litraj

Numar pachete cu premii in piata

QUARTZ INEO ECS 5W30

5

1371

QUARTZ INEO MC3 5W30

5

210

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30

5

390

QUARTZ INEO FIRST 0W30

5

30

TOTAL PREMIUL 1

 

2001

QUARTZ 9000 ENERGY 5W40

4

4600

QUARTZ 9000 ENERGY 5W40

5

1260

QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30

5

609

QUARTZ 9000 HKS

5

30

TOTAL PREMIUL 2

 

6499

QUARTZ 7000 ENERGY 10W40

4

5300

QUARTZ 7000 ENERGY 10W40

5

1200

TOTAL PREMIUL 3

 

6500

6.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 265.437 RON.  

6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.   

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
 1. Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 2. Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de bon fiscal si codul razuibil ce dovedesc achizitia de Produse Participante in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
 3. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
 4. Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Telekom, Orange sau Vodafone.
7.2. Modalitatile de inscriere in Promotie

7.2.1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 10 octombrie 2016 (ora 00:00:01) si pana la data de 18 noiembrie 2016 (ora 23:59:59).

7.2.2. Participantii vor trimite bonurile si codurile in oricare dintre urmatoarele doua modalitati:

Prin expedierea, in perioada 10 octombrie 2016 – 18 noiembrie 2016, unui SMS la 1814 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom) numarul de bon fiscal ce dovedeste achizitia unui produs participant si codul razuibil de pe Produsul Participant.
Online, prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.total.com.ro.  Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii: numarul de bon fiscal ce dovedeste achizitia unui produs participant, codul razuibil de pe Produsul Participant, numarul telefonului mobil, nume, prenume, judet (numar valid activ in retelele Orange, Vodafone sau Telekom).
Indiferent de modalitatea de inscriere (web sau SMS), participantii la promotie trebuie sa pastreze bidonul achizitionat, impreuna cu bonul/bonurile fiscal(e) continand numarul folosit la inscriere, in original, pentru validarea ulterioara a premiului.

7.2.3. Acelasi numar de bon si cod poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute la Art 7.2.2 (1) si 7.2.2. (2). In cazul in care acelasi numar de bon si cod va fi receptionat de catre Organizatorpentru doua sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite) acesta va fi luat in considerare doar pentru Contul corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii numarului de bon si a codului.

7.2.4. Un Participant poate inscrie in concurs maxim 5 bonuri si coduri intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS si/sau web). Orice alt bon introdus dupa primele 5 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele bonuri si coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

7.2.5. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

 1. Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei;
 2. Daca Participantii transmit mesaje incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
 3. Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul online de pe site-ul www.total.com.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate la Art 7.1.1. (4)
 4. Daca, din motivele mentionate la Art 7.2.4, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Bonurilor.
 5. Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

7.2.6. Inscrierea in campania promotionala prin expedierea unui SMS la 1814 continand bonul fiscal si codul

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpare cel putin un produs participant
b. sa trimita intre 10 octombrie – 18 noiembrie 2016 un SMS la numarul 1814 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Telekom) care sa contina numarul de bon fiscal ce dovedeste achizitia unui produs participant si codul razuibil de pe produsul participant.
(2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

(a) Pentru fiecare mesaj trimis pana la 10 octombrie 2016 participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Promotia Total Quartz nu a inceput inca. Promotia incepe pe data de 10.10.2016.

(b) Daca un mesaj corect este inscris in perioada 10 octombrie – 18 noiembrie 2016   Participantul va primi urmatorul mesaj:


Felicitari! Esti inscris in promotia Total Quartz! Te rugam sa pastrezi bonul fiscal si ambalajul pentru validare. Succes la tragerile la sorti!

(c) Daca un mesaj incorect este inscris in perioada 10 octombrie – 18 noiembrie 2015, Participantul va primi urmatorul mesaj:


Mesaj incorect. Te rugam sa tastezi cu mai multa atentie pentru a evita blocarea contului!

(d) Daca un mesaj este inscris de mai multe ori, pentru acelasi numar de telefon sau pentru telefoane diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a bonului in promotie), Participantul va primi urmatorul mesaj:

Ai folosit deja acest numar de bon si cod. Inscrie unul nou!

(e) Daca un Participant inscrie un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:

Promotia Total Quartz s-a incheiat pe data de 18.11.2016. Iti multumim pentru interes!

(f) Daca un participant incearca sa trimita cel al 6-lea mesaj intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 5 bonuri si coduri in promotie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

Ai introdus deja numarul maxim de bonuri si coduri admise pe zi (5 bonuri fiscale si coduri). Poti folosi din nou acest bon fiscal in alta zi. 

7.2.7. Inscrierea in campania promotionala prin completarea formularului online pe www.total.com.ro

 (1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpare cel putin un produs participant la promotie;
b. sa intre pe www.total.com.ro si sa completeze chestionarul in perioada  10 octombrie – 18 noiembrie 2016;
c. sa finalizeze inscrierea prin completarea chestionarului si a datelor: nume; prenume; telefon, email; cod produs*;
*Codurile se gasesc pe produsele Total Quartz participante in campanie.


(2) Inscrierea se face in sectiunea „Inscrie-te”. Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

 (a) Daca un mesaj corect este inscris in perioada 10 octombrie – 18 noiembrie 2016 ,  Participantul va primi urmatorul mesaj: 
 

Felicitari! Esti inscris in promotia Total Quartz! Te rugam sa pastrezi bonul fiscal si ambalajul pentru validare. Succes la tragerile la sorti!

(b) Daca un mesaj incorect este inscris in perioada 10 octombrie – 18 noiembrie 2016, Participantul va primi urmatorul mesaj:
 

Te rugam sa completezi corect toate campurile din formular!

(c) Daca un mesaj este inscris de mai multe ori, pentru acelasi numar de telefon sau pentru telefoane diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a bonului in promotie), Participantul va primi urmatorul mesaj:

Ai folosit deja acest numar de bon si cod. Inscrie unul nou!

(d) Daca un Participant inscrie un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:

Promotia Total Quartz s-a incheiat pe data de 18.11.2016. Iti multumim pentru interes!

(e) Daca un participant incearca sa trimita cel al 6-lea mesaj intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 5 bonuri in promotie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

Ai introdus deja numarul maxim de bonuri si coduri admise pe zi (5 bonuri fiscale si coduri). Poti folosi din nou acest bon fiscal si acest cod in alta zi.

7.3. Desemnarea castigatorilor

7.3.1 Premiile garantate constand in Antigel vor fi acordate Consumatorilor pe loc in magazinul de unde a facut achizitia. Premiile garantate vor fi acordate in limita stocului disponibil. Un participant poate castiga mai multe premii garantate in functie de numarul de produse participante achizitionate.
7.3.2 La finalul campaniei, in data de 21 noiembrie 2016, se va organiza o tragere la sorti in cadrul careia se vor acorda premiile mentionate la art. 6.1.2. In tragerea la sorti pentru premiile constand iPhone 6S; iPad Mini si Playstation+Playseats vor intra toti participantii inscrisi prin sms si online in intervalul 10 octombrie – 18 noiembrie 2016. In tragerea la sorti pentru premiile constand in Bidoane Ulei Quartz Energy 9000 5W-40 ambalaj 4 litri vor intra toti participantii inscrisi online in intervalul 10 octombrie – 18 noiembrie 2016.


In cadrul tragerii la sorti se va desemna un numar total de 212 castigatori si cate 5 rezerve pentru fiecare. 

Un Participant poate castiga maxim un premiu acordat prin tragere la sorti, indiferent de tipul acestora.

7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 

7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui bon fiscal orice numar introdus de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
 1. Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 2. Inscrierea in Promotie sa se realizeze numai in una dintre modalitatile de inscriere prevazute la Art. 7.2.2.(1) si 7.2.2.(2) de mai sus;
 3. Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;
 4. Participantul va pastra bidonul/bidoanele de ulei achizitionat(e)
 5. Participantul va asigura integritatea bonului fiscal ce dovedeste achizitia de Produse Participante si il va pastra, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod si/sau pierderea va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.
 6. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil pentru care li s-a creat Contul, in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 3 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in primele 3 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu. 
 7. Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 3 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:
 • nume si prenume
 • adresa din cartea identitate si adresa de livrare a premiului
 • CNP si serie, numar CI, pentru plata impozitului pe premiu
Pentru a intra in posesia premiului, ei vor:
 • trimite prin email copie dupa bonul fiscal care contine numarul desemnat castigator in cadrul tragerii la sorti electronice, impreuna cu o imagine a bidonului achizitionat in care sa se vada si codul din spatiul razuibil.

7.4.2 Castigatorii vor fi informati ca intodeauna, inainte de utilizarea uleiului de motor trebuie sa verifice specificatiile mentionate de catre constructor in caietul de intretinere al masinii. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea utilizarii unui alt produs, decat cel cu specificatiile impuse de catre constructorul masinii.
7.4.3 Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna dintre rezervele nominalizate nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.
7.4.4. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe websiteul www.total.com.ro  in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de data incheierii procesului de validare a castigurilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus.


7.5. Intrarea in posesia premiilor 

7.5.1. Premiile acordate in cadrul Promotiei vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.total.com.ro (sectiunea “Castigatori”).
7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participantdesemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 8 -  Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 9 – Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2. Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva.

9.4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 30 iulie 2016 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie
 2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
 3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului revendicarii nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 4. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare produsele participante sau la bonurile fiscale generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;

Art. 10 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

10.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus.   

Art. 11 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Art. 12 -  Alte Clauze

12.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

12.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

12.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei

X
Continuand navigarea pe acest site va exprimati acordul pentru utilizarea cookie-urilor
in vederea imbunatatirii experientei dvs. de navigare pe site-ul nostru.
Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati pagina dedicata politicii noastre de utilizare a cookie-urilor.