Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Bun venit pe site-ul www.total.com.ro ("Site-ul"). Vă rugăm să rețineți că altor site-uri din grupul Total li se aplică alte condiții generale și politici de protecție a datelor cu caracter personal. Vă recomandăm să le citiți cu atenție.

Prezenta Politică are scopul de a vă informa cu privire la drepturile și libertățile pe care le puteți exercita în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, prezenta Politică descrie măsurile puse în aplicare în vederea protejării acestor date.

TOTAL ROMANIA S.A (denumit în cele ce urmează "Operatorul"), cu sediul social in Sat Cristian, Comuna Cristian, Str. Stejarilor, Nr. 2, județ Braşov, înregistrată in Registrul Comerțului sub nr. Registrul Comerţului: J8/721/2005, Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J08/721/2005, CUI RO 17379570 colectează si procesează datele cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, îndeosebi Regulamentul european nr. 679/2016 („GDPR”) si celelalte dispoziții legale aplicabile.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informație sau informații care identifica sau pot identifica direct sau indirect o persoana. Aceasta înseamnă că datele personale includ informații precum: nume, prenume, număr de identificare, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, date de localizare, etc. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră̆ sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră̆ mobil, precum și modulele cookies.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

TOTAL ROMANIA SA respecta principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod echitabil, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate si intr-un mod care asigura securitate adecvata si protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale si împotriva pierderii.

2. CATEGORIILE DE DATE. SCOPUL PRELUCRĂRII.

Operatorul prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal in ce privește partenerii contractuali /potențiali parteneri contractuali, vizitatori in sediile Operatorului,, participanți la diverse evenimente, concursuri organizate de Operator, utilizatorii Site-ului:

 1. Datele de contact (de exemplu, nume, prenume, adresa email, număr telefon, functie) ale reprezentanților partenerilor /potențialilor parteneri contractuali persoane juridice;
 2. Date cu funcție de identificare (in general datele înscrise in cartea de identitate, inclusiv serie număr, CNP sau in alte acte de stare civila) ale participanților la anumite concursuri, evenimente organizate de TOTAL;
 3. imagine foto, imagine video ale participanților la anumite concursuri, evenimente organizate de Operator sau, ale vizitatorilor care intra in sediile deținute de TOTAL ROMANIA;
 4. date geo localizare, in cazul utilizării cartelelor de acces in perimetre deținute de Operator;

Operatorul prelucrează date cu caracter personal, in următoarele scopuri:

 1. în vederea încheierii si executării unui contract;
 2. în vederea îndeplinirii unor obligații legale, îndeosebi celor prevăzute de legislația contabilă, de arhivare, legislația fiscală si alte norme legale aplicabile,
 3. în vederea asigurării pazei bunurilor si persoanelor, protecției informațiilor aparținând Operatorului;
 4. în scop de marketing, comunicare si informare privind produsele si serviciile oferite de TOTAL ROMANIA, pentru a răspunde solicitărilor dvs. de informații și pentru a înțelege mai bine așteptările dvs.

In formularele noastre online, câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc. În cazul în care nu răspundeți la întrebările obligatorii, nu vă vom putea oferi serviciul solicitat. Când vizitați Site-ul, este posibil să fie necesar să furnizați date personale, cum ar fi numele și prenumele dvs., pentru a beneficia de serviciile oferite.

Datele dvs. personale nu sunt prelucrate ulterior în niciun mod care nu este compatibil cu scopurile descris mai sus sau în formularele de colectare. Ele sunt stocate doar pentru perioada necesară pentru îndeplinirea acestor scopuri.

La sfârșitul procesării, datele sunt șterse sau anonimizate.

3. TEMEIURI LEGALE

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

 1. îndeplinirea unei obligații legale;
 2. încheierea, executarea unui contract;
 3. interesul legitim al TOTAL ROMANIA de a asigura paza bunurilor si persoanelor, protecția informațiilor deținute de Operator;
 4. prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al TOTAL ROMANIA in instanța;
 5. consimțământ, in scop de marketing, comunicare si informare, inclusiv pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate, pentru îmbunătățirea permanenta a calității serviciilor si produselor oferite, promovarea produselor oferite, chestionare.

4. DESTINATARII DATELOR

Datele dvs. personale pot fi divulgate doar departamentelor noastre însărcinate cu prelucrarea datelor sau filialelor deținute în mod direct sau indirect sau unor anumiți parteneri, contractanti, distribuitori independenți sau subcontractanți, autoritati publice.

De asemenea, dacă trimiteți un comentariu pentru a fi postat online, este posibil să publicăm unele dintre datele dumneavoastră personale pe Site. Având în vedere caracteristicile Internetului, și anume captarea liberă a informațiilor difuzate și dificultatea sau chiar imposibilitatea monitorizării utilizării de către terțe părți, vă informăm că puteți opri această distribuire contactând-ne, așa cum prevede articolul 9 de mai jos.

Operatorul transferă date cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile, în interiorul Uniunii Europene /Spațiului Economic European, in interiorul grupului TOTAL, cu respectarea Regulilor corporatiste obligatorii, precum si in tari terte, in temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie, cu respectarea clauzelor standard de protectie a datelor adoptate de autoritatea de supraveghere din Romania sau adoptate de Comisia Europeana.

5. DURATA PRELUCRARII

Datele personale vor fi păstrate:

 • pe toata durata contractului si pentru o perioada ulterioara necesara in vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept in instanță sau in fata altor autorități publice sau private ori a organelor jurisdicționale (aceasta perioada poate depăși 5 ani, in funcție de modul de calcul al termenelor de prescripție a dreptului la acțiune)i;
 • datele personale pot fi păstrate pe perioada legala necesara prevazuta de lege (de exemplu legea arhivarii, dispozitii legale contabile, fiscale, prevenirea si combaterea spalarii banilor, etc);
 • pe durata de desfășurare a evenimentelor, concursurilor organizate de TOTAL ROMANIA SA, precum si pentru o perioada de ………………………, ulterioara;
 • in cazul în care prelucrarea datelor se realizează in baza consimțământului, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă retrageți consimțământul, vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale;

6. SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DVS.

Stabilim și implementăm măsurile adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dvs. personale și, în special, pentru a preveni modificarea, deteriorarea sau accesarea acestora de către terți neautorizați.

7. MANAGEMENTUL COOKIE-URILOR

          7. 1. Principii

Când vizitați Site-ul, un “cookie” poate fi instalat pe computerul dumneavoastră. Un cookie este un fișier care înregistrează informațiile privind navigarea pe Site de pe respectivul computer (de exemplu, paginile accesate, data și ora navigării, link-urile accesate) și facilitează navigarea printr-o identificarea mai rapidă și mai ușoară a dumneavoastră, pentru a avea acces la paginile dorite.

Puteți șterge cookie-urile instalate pe computerul dumneavoastră în orice moment și să blocați instalarea de noi cookie-uri și vă puteți configura browser-ul astfel încât să primiți o notificare înainte de instalarea unui nou cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul de activare și dezactivare a acestor funcții, vă rugăm să consultați secțiunile „ajutor”, precum și „tipuri de cookie-uri, setări și statistici” ale browser-ului dvs.

Vă rugăm să rețineți că este posibil să nu beneficiați de unele servicii dacă dezinstalați un cookie sau împiedicați instalarea de cookie pe computerul dvs.

           7. 2. Tipuri de cookie-uri, cookie-uri, setări și statistici

Cookie-urile instalate pe serverul dvs. atunci când navigați pe Site au scopul exclusiv de a permite sau facilita comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice, de a furniza servicii de care aveți nevoie (cookie-uri de limba, cookie-uri de identificare) sau cookie-uri statistice sau alte cookie-uri  in condițiile următoare.

Cookie-urile instalate pe serverul dvs. atunci când navigați pe Site sunt cookie-uri care vizează exclusiv activarea sau facilitarea comunicării prin mijloace electronice sau care sunt strict necesare pentru furnizarea serviciilor de care aveți nevoie (cookie-uri de limbă, identificarea modulelor cookie...) în următoarele condiții.

Când cookie-urile necesită acordul dvs. prealabil pentru instalare, acest acord vă va fi solicitat prin link-ul "Mai multe informații", în banner-ul afișat pe prima pagină, având în vedere că continuarea navigării pe Site înseamnă acceptul dvs.

7.2.1 Ce cookie-uri sunt instalate?

  Cookie-uri care operează date

Cookie

Descriere

Modalitate de renunțare

Persistență

Site (has_js)

Conține informații despre sesiunea de navigare și le permit utilizatorilor să se înregistreze pe site.

Consultați articolul 7.2.2 de mai jos

Șters la închiderea browser-ului

Site (cookie_agreed)

Memorează opțiunea vizitatorului cu privire la cookie-uri

Consultați articolul 7.2.2 de mai jos

13 luni

 

Third parties cookies

Editor de cookies

Descriere

Modalitate de renunțare

Persistență

Score Card Research Beacon

Permite aflarea numărului de vizitatori de pe Site

http://www.sharethis.com/privacy

Click pe butonul „Opt Out” pentru cookie-urile publicitare sau consultați articolul 7.2.2 de mai jos

2 ani

ShareThis

Permite distribuirea pe diverse platforme sociale

http://www.sharethis.com/privacy

Click pe butonul „Opt Out” pentru cookie-urile publicitare sau consultați articolul 7.2.2 de mai jos

 

__unam (9 luni)

__stdlxmap (7 zile)

__stgmap (7 zile)

__stid (24 ore)

__uset (24 ore)

STPC (24hours)

 

METRIXLAB

Permite și înregistrează deschiderea formularului prin care vizitatorii își pot exprima gradul de satisfacție cu privire la site

Vă rugăm contactați privacy@MetrixLab.com sau consultați articolul 7.2.2 de mai jos

7 luni

FASTFONT

Permite îmbunătățirea afișării conținutului

Consultați articolul 7.2.2 de mai jos

Șters la închiderea browser-ului

TWITTER

Înregistrează datele de identificare pentru distribuirea pe twitter

Din profilul dumneavoastră, mergeți la pagina Setări de Securitate și debifați căsuța de sub secțiunea „conținut promovat” sau consultați articolul 7.2.2 de mai jos

18 luni

FACEBOOK

Înregistrează datele de identificare pentru distribuirea pe Facebook

 https://www.datalogix.com/privacy/

 

derulați pagina până la capitolul „Alege”, click pe ultima sintagmă „click aici” din paragraf și completați informațiile care vă privesc sau consultați articolul 7.2.2 de mai jos

2 ani

Gigya
(_gig_lt/glt_, ucid, gmid, GLEC, gig3pc, gig3pctest, _gig_llu, _gig_llp, gst, glnk, GSLM_, gig_loginToken__session, gig_loginToken_, gig_loginToken__visited, gig_loginToken__exp)

Conectarea utilizatorului

Gigya vă permite să creați un cont total pe toate paginile site-ului mypace.total.com, să vă conectați și să vă modificați informațiile personale făcând click pe butonul "Conectare" din partea superioară a barei de meniu. În contul dvs., puteți accesa o gamă largă de servicii. Cookie-urile create de Gigya vă permit să vă autentificați și să rămâneți conectat. Pentru mai multe informații, consultați pagina „Politică de confidențialitate” a Gigya.

 

 

Cookie-uri cu scop statistic

 Editor de cookies

Descriere

Modalitate de renunțare

Persistență

AT INTERNET

idrxvr  

tmst

Permite să vedem câți vizitatori accesează Site-ul și cât de des o fac.

 

http://www.xiti.com/en/optout.aspx sau consultați articolul 7.2.2 de mai jos

7 luni

 

Cookie-urile cu scop statistic permit măsurarea numărului de vizite, a numărului de afișări, pe lângă activitatea vizitatorilor pe Site, inclusiv rata de revenire pe Site. În acest caz, un instrument statistic creează un cookie cu un identificator unic, care va fi stocat de Xiti - AT INTERNET pentru maximum 24 de luni.

Adresa dvs. IP este, de asemenea, conectată, pentru a determina orașul de unde sunteți conectat. Aceasta este anonimizată imediat după ce navigați pe Site, împiedicând astfel identificarea dumneavoastră ca persoană. Datele statistice privind traficul de pe Site- sunt colectate mai întâi de furnizorul de servicii AT Internet și apoi returnate agregate și anonimizate operatorului de date, cu o interfață web la care poate doar acesta are acces.

Aceste date nu vor fi transferate terților și nu vor fi folosite într-un alt scop. Puteți bloca aceste cookie în orice moment, urmând procedura „Modalitate de renunțare” la abonare de mai sus http://www.xiti.com/en/optout.aspx.

5.2.2. Cum puteți șterge, seta browser-ul pentru a refuza sau a fi informat(ă) cu privire la instalarea de noi cookie-uri?

 • Cum puteți șterge cookie-urile deja instalate pe computerul dvs.?
 • Deschideți stația de lucru
 • Accesați fișierul „Windows” de pe C: \
 • Deschideți fișierul „Fișiere temporare internet”
 • Selectați toate fișierele (CTL+A) 
 • Alegeți opțiunea „Șterge”

Cum puteți refuza sau cum puteți fi informat(ă) cu privire la instalarea de noi cookie-uri?

 • Pentru Internet Explorer 5 (Microsoft): Click pe “Tools”, “Internet Options”, “Security”, “Customise the level”, in meniu click pe, “authorize cookies on your computer”, alege “ask for”, pentru a fi informat sau “deactivate” pentru a refuza orice cookie
 • Pentru Internet Explorer 6, 7 sau 8 (Microsoft): Click pe “Tools”, “Internet Options”, “Confidentiality” si apoi alegeți nivelul pe care doriți să-l aplicați.
 • Pentru Firefox: Click pe “Tools”, “Options”. În “Privacy”, debifați “Accept cookies”.
 • Pentru Google Chrome: Click pe “Customise and Control Google Chrome”, click pe “Settings”. În “Confidentiality”, click pe “Content Settings” și bifați “Block cookies and data from third parties websites”

8.DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu legislația în vigoare si sub rezerva anumitor dispoziții legale care va pot limita aceste drepturi, beneficiat de următoarele drepturi:.

 • dreptul de acces la datele personale care vă privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor in anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile menționate mai sus);
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării in anumite circumstanțe (de ex. atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date);
 • dreptul de a fi notificat de către operator in caz de încălcări privind securitatea datelor in măsura in care acestea prezintă un risc ridicat pentru drepturile si libertățile dumneavoastră;
 • dreptul de a depune o plângere la noi;
 • dreptul de a va opune prelucrării;
 • dreptul de a fi uitat, in sensul adresării unei solicitări către societate pentru ștergerea evidentelor datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
 • dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră, conform dispozițiilor legale;
 • dreptul de a depune plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

Dacă doriți să exercitați aceste drepturi sau să obțineți alte informații, vă rugăm să trimiteți cererea dvs. prin e-mail, la adresa office-romania@total.com către Total ROMANIA S.A.

TOTAL ROMANIA S.A.

X
Continuand navigarea pe acest site va exprimati acordul pentru utilizarea cookie-urilor
in vederea imbunatatirii experientei dvs. de navigare pe site-ul nostru.
Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati pagina dedicata
politicii noastre de utilizare a cookie-urilor