ISO/TS 16949: încă în conformitate

ISO/TS 16949: în conformitate

ISO

La începutul lunii octombrie, pe parcursul a două zile, a avut loc auditul de supraveghere al sistemului de management al calității conform cerințelor ISO/TS 16949. Verificarea a fost făcută de DQS, organism acreditat de certificare și s-a finalizat fără probleme sau observații, numai cu propuneri de îmbunătățire. Certificarea ISO/TS 16949 răspunde unor cerințe particulare pentru organizații cu producție de autovehicule și de piese de schimb aferente. Pentru TOTAL Romania, certificarea atestă faptul că lubrifianții de primă umplere pe care noi îi livrăm clientului nostru, Dacia Renault, respectă toate cerințele constructorului pentru aplicaţiile sale specifice. Fabrica de la Cristian a fost certificată pentru prima dată cu ISO/TS 16949 în anul 2009, în prezent aflându-se la al doilea ciclu de certificare.

Mihaela Prisecaru

Manager SSMMC-DD