Marcajul CE si legislatia REACH | TOTAL Romania

Acreditarea ISO, marcaj CE, REACH

Ce este certificarea si acreditarea ISO?

ISO este abrevierea pentru Organizatia Internationala de Standardizare. Aceasta organizatie emite standarde internationale numite generic ISO.

Acreditarea este o recunoastere a organismului de certificare pentru efectuarea certificarilor conform standardelor individuale. Exista un organism de acreditare in fiecare tara, care acorda aceste acreditari dupa indeplinirea criteriilor stabilite de standardele internationale.

Pentru Romania acest organism este RENAR. RENAR acrediteaza organisme de certificare: CERTIND, SRAC CERT, RAD CERT .

Prin acreditare, organismele de certificare confirma respectarea cerintelor definite in standardele de referinta, in legislatia europeana si nationala aplicabila.

Depozitul de la Ozun este in prezent certificat conform ISO 9001.

Certificarea ISO 9001 reprezinta confirmarea privind adoptarea si implementarea unui sistem de management al calitatii menit sa demonstreze ca o organizatie furnizeaza constant servicii si/sau produse conform cerintelor clientilor sai.

Ce este marcajul CE?

Incepand cu anul 1995, marcajul CE, in forma sa actuala, a aparut pe produsele comercializate in cadrul Spatiului Economic European intre cele 27 de state membre ale UE si cele 3 tari ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb. Scopul este de a permite libera circulatie a marfurilor pe piata europeana.

In conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru constructii (CPR), niciun produs fabricat si livrat in conformitate cu standardele europene armonizate (hEN) nu poate fi introdus pe piata europeana incepand cu 1 iulie 2013 fara marcajul CE. O conditie prealabila pentru marcajul CE este declaratia de performanta (DoP).

Ce este declaratia de performanta?

Declaratia de performanta mentioneaza caracteristicile produsului de constructie - un nivel specific in raport cu caracteristicile esentiale ale produsului, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata relevanta. (In cazul asfaltului, un standard armonizat - hEN.) O copie a declaratiei este furnizata destinatarului, la cerere, in format tiparit sau electronic, in limba tarii in care produsul este disponibil pe piata.

Exista exceptii in cazul in care producatorul nu emite o declaratie de calitate si nu marcheaza un produs CE, cum ar fi un produs non-serie construit de o companie intr-o singura cladire particulara.

Ce este REACH?

REACH (Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice) reprezinta legislatia UE privind controlul produselor chimice. Scopul sau este de a spori protectia sanatatii umane si a mediului, mentinand pe piata in acelasi timp un mediu concurential sanatos. Regulamentul din 1 iunie 2007 se refera la substantele fabricate in UE sau importate in UE in cantitati mai mari de 1 tona pe an. Producatorii si importatorii sunt responsabili pentru inregistrarea substantelor.

Noi divizia Total Bitum, suntem pe deplin convinsi de necesitatea de a implementa acest regulament si de a aloca resurse umane si financiare suficiente pentru a face acest lucru.

?? ?? ??