REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII “TOTAL QUARTZ my car"

organizata de S.C. TOTAL ROMANIA  S.A.

(perioada: 16 octombrie  – 16 noiembrie 2017)
 

Art. 1 – Organizatorul

1.1.  Organizatorul campaniei promotionale cu premii “TOTAL QUARTZ my car!” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. HAVAS MEDIA S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului avand C.U.I. 14582995, nr. de ordine in registrul comertului J40/3073/2002, atribut fiscal: RO, avand contul nr. RO29 BRDE 445S V262 5456 4450, deschis la BRD Dorobanti, Bucuresti, reprezentata de Theodor-Dinu Teretean, cu functia de Director General, in numele S.C. TOTAL ROMANIA S.A., cu sediul social in Cristian, str. Stejarilor nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului Brasov, avand C.U.I. 17379570, nr. de ordine in registrul comertului J08/721/18.03.2005, atribut fiscal: RO, avand contul nr. RO 25 BRDE 080 SV 206 0902 0800, deschis la B.R.D. – G. S. G., Sucursala Brasov, capital subscris si varsat: 33.783.600 lei (RON), reprezentata de Marco PANNUNZIO, cu functia de Director General.

1.2.    Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3.    Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1.    Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2.    Promotia va incepe pe data de 16 octombrie 2017, ora 00:00:01 si va dura pana la 16 noiembrie 2017, ora 23:59:59. 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

3.1.    Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea website-ului www.total.com.ro;
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Romania, Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141,  sector 1  

3.2.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.total.com.ro.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1.    Se pot inscrie in vederea participarii online la prin completarea chestionarului, numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2.    Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: 

 • angajatii companiei HAVAS MEDIA  S.A. 
 • angajatii companiei TOTAL ROMANIA S.A., distribuitorii sai si reprezentantii punctelor de vanzare
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei. 

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie

Art. 5 – Produsele participante 

5.1.    Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, in ambalaj promotional, participa la Promotie

Produs Package type
QUARTZ INEO FIRST 0W-30 5l
QUARTZ INEO ECS 5W-30 5l
QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 5l
QUARTZ INEO MC3 5W-30 5l
QUARTZ INEO MC3 5W-40 5l
QUARTZ FUTURE NFC 5W-30 4l
QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 4l

5.2    Ambalajul promotional va contine Produsul Participant; Premiul instant si o brosura de prezentare Total.
5.3    Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent si sunt prezentante intr-un ambalaj promotional. Numai produsele cu ambalaj promotional participa la promotie.
 

Art. 6 – Premiile Promotiei

In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii: 

6.1. Premii pentru consumatori, acordate instant la cumpararea oricarui produs participant:

Natura premiului Cantitate totala (buc)
Macheta Minimodel auto scara 1:32, Race Rally Citroen WTCC 4008
Macheta Minimodel auto scara 1:43, Red Bull Racing RB11 1512
Macheta Minimodel auto scara 1:43, Red Bull RB12 3024

Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 217191.04 RON cu TVA inclus.  La aceasta se va adauga impozitul pe venit datorat. 

Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.    
 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1   Pentru achizitionarea produselor Participante la Promotie, Pachetul Promotional ce contine un Produs Participant, un premiu instant si o brosura Total, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Consumatorul va participa la Promotie exclusiv prin achizitionarea unuia sau mai multor Produse Participante;
 2. Un Consumator poate achizitiona un numar nelimitat de Produse Participante, in limita stocului existent.

7.2.  Inscrierea in campania online pentru castigarea unui bidon gratuit de ulei se face prin completarea unui chestionar online pe www.total.com.ro

 (1) Ce trebuie sa faca Participantul:

a. sa intre pe www.total.com.ro si sa completeze chestionarul in perioada 16 octombrie – 16 noiembrie 2017;

b. sa finalizeze inscrierea prin completarea chestionarului si a datelor: nume; prenume; telefon, email;

(2) Pentru fiecare inscriere, Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

 (a) Daca un chestionar este completat corect in perioada 16 octombrie – 16 noiembrie 2017,  Participantul va primi urmatorul mesaj:
Felicitari! Esti inscris in promotia TOTAL QUARTZ my car! Succes la tragerile la sorti!

(b) Daca un chestionar este completat incorect in perioada 16 octombrie – 16 noiembrie 2017, Participantul va primi urmatorul mesaj:
Te rugam sa completezi corect toate campurile din formular!

 (d) Daca un Participant doreste sa completeze chestionarul dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:

Promotia TOTAL QUARTZ my car s-a incheiat pe data de 16.11.2017. Iti multumim pentru interes!

Un Participant se poate inscrie o singura data prin completarea formularului online.

 1. Desemnarea castigatorilor

7.3.1 Premiile constand in  „Bidoane Ulei Quartz” se vor acorda prin tragere la sorti electronica, in prezenta unui Notar public, dupa cum urmeaza:

- in data de 24.10.2017 se va organiza o tragere la sorti din inscrierile valide efectuate in perioada 16.10.2017 si 22.10.2017. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna 25 de castigatori si 25 de rezerve aferente;

- in data de 31.10.2017 se va organiza o tragere la sorti din inscrierile valide efectuate in perioada 23.10.2017 si 29.10.2017. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna 25 de castigatori si 25 de rezerve aferente;

- in data de 07.11.2017 se va organiza o tragere la sorti din inscrierile valide efectuate in perioada 30.10.2017 si 05.11.2017. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna 25 de castigatori si 25 de rezerve aferente;

- in data de 20.11.2017 se va organiza o tragere la sorti din inscrierile valide efectuate in perioada 06.11.2017 si 16.11.2017. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna 25 de castigatori si 25 de rezerve aferente;

Un Participant poate castiga maxim un premiu acordat prin tragere la sorti.

7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 

7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

 1. Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 2. Inscrierea in Promotie sa se realizeze numai prin modalitatea de inscriere prevazute la Art. 7.2.2 de mai sus;
 3. Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate in prezentul Regulament;
 4. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil cu care s-au inscris, in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 3 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in primele 3 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu. 
 5. Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 3 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:
 • nume si prenume;
 • data nasterii;
 • adresa de livrare a premiului;

7.4.2 Castigatorii vor fi informati ca intodeauna, inainte de utilizarea uleiului de motor trebuie sa verifice specificatiile mentionate de catre constructor in caietul de intretinere al masinii. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea utilizarii unui alt produs, decat cel cu specificatiile impuse de catre constructorul masinii.

7.4.3 Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna dintre rezervele nominalizate nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.

7.4.4. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe websiteul www.total.com.ro  in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de data incheierii procesului de validare a castigurilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus.

7.5Intrarea in posesia premiilor 

7.5.1. Premiile acordate in cadrul Promotiei vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.total.com.ro (sectiunea “Castigatori”).

7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 8 -  Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002. 

9.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva. 

9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 16 decembrie 2017 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.5.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Inscrierea online pe un alt site decat www.total.com.ro ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
 2. Inregistrarile online care nu contin toate campurile obligatorii;  
 3. Inregistrarile online efectuate in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
 4. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au efectuat inscrierile online;
 5. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie.
 6. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, numarului inscris; 
 7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 8. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
 9. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 10. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare produsele participante sau la bonurile fiscale generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
 11. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;
 12. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
 13. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
 14. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
 15. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. 

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora. 

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil). 

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

10.1     Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. HAVAS MEDIA S.A., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale. Participantii pot opta pentru intrarea in baza de date a Organizatorului si de a primi informatii de tin de diverse activitati de marketing, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. HAVAS MEDIA S.A. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal  sub numarul 34058, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

10.2    Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sector 1, o data pe an, in mod gratuit, S.C. HAVAS MEDIA S.A. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C HAVAS MEDIA S.A. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

10.3     Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

10.4    Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:  

 • dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
 • dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.  
 • dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

10.5     La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.10.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Romania, Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sector 1, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.6    Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.

10.7    Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.
   

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus.   

Art. 12 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Art. 13 -  Alte Clauze

13.1    Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Consumatorilor.

13.2    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.  

 

X
Continuand navigarea pe acest site va exprimati acordul pentru utilizarea cookie-urilor
in vederea imbunatatirii experientei dvs. de navigare pe site-ul nostru.
Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati pagina dedicata
politicii noastre de utilizare a cookie-urilor