ISO 9001, 14001, 18001, Marcaj CE... La ce ne foloseşte certificarea?

ISO 9001, 14001, 18001, Marcaj CE... La ce ne foloseşte certificarea?

 

ISO 9001, 14001, 18001, CE certification. Yes, and... what for?

În luna iunie, auditul extern de supraveghere a sistemului de management integrat s-a încheiat cu succes, fără neconformităţi sau observaţii, doar cu o oportunitate de îmbunătăţire: tratarea transportului DDP ca proces externalizat. Dar ce înseamnă această certificare pentru compania noastră?

Sistemul de Management al TOTAL ROMANIA integrează cerinţele standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 într-un sistem coerent, cu scopul final de a realiza obiectivele stabilite. Sunt standarde internaţionale care ghidează companiile pentru înţelegerea şi aplicarea celor mai bune practici de management concepute şi îmbunătăţite la nivel mondial în ultimii ani.

Avantajele pe care implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management le aduc organizaţiei noastre sunt nenumărate, şi putem aminti: creşterea satisfacţiei clienţilor prin asigurarea unui nivel ridicat şi stabil de calitate a produselor şi serviciilor oferite, creşterea performanţelor financiare, creşterea productivităţii muncii, identificarea şi ţinerea sub control a riscurilor, aspectelor de mediu etc.

Prin certificarea sistemului de management integrat, TOTAL Romania demonstrează tuturor părţilor interesate conformitatea cu cerinţele standardelor de referinţă şi cu cerinţele legale referitoare la calitate, protecţia mediului înconjurător, sănătatea şi securitatea ocupaţională. Întrucât ISO 9001 şi ISO 14001 s-au revizuit în anul 2015, tranziţia sistemului de management integrat la cerinţele noilor standarde se va realiza până la auditul de reînnoire a certificării din iunie 2017.

De asemenea, pentru a demonstra calitatea celor două tipuri de bitum produse la Ozun, acestea sunt certificate CE de către organismul acreditat INCERTRANS, care a auditat în iunie produsele și procesul de producţie. Nu au fost identificate neconformităţi sau observaţii. Marcajul CE1 demonstrează respectarea standardelor de calitate impuse tuturor producătorilor de profil din Uniunea Europeană.

Mihaela Prisecaru

Manager SSMMC-DD

1 Literele "CE" reprezintă abrevierea pentru "Conformité Européene" care înseamnă "Conformitate Europeană".