TOTAL Survey 2015: punctele noastre forte şi slabe

TOTAL Survey 2015: punctele noastre forte şi slabe

TOTAL Survey 2015 our Strengths and Weaknesses

Securitatea şi condiţiile de muncă, iată cele două domenii în care TOTAL ROMANIA înregistrează cele mai bune rezultate în comparaţie cu ENCO, potrivit TOTAL Survey 2015. Rămân totuşi şi categorii la care mai avem de lucrat.

92% dintre angajaţi consideră că siguranța este asigurată la locul de muncă, ceea ce ne plasează cu un punct procentual deasupra mediei ENCO şi cu două puncte faţă de cea a M&S. Condiţiile de muncă sunt, de asemenea, printre punctele noastre forte, fiindcă înregistrăm 79% din răspunsuri favorabile, cu peste 6 puncte procentuale în plus faţă de media ENCO şi 11 puncte procentuale în plus faţă de cea a M&S. Pentru a consolida acest grad ridicat de mulţumire, am implementat deja programul STOP CARD în luna aprilie. Recent, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă în open space, au fost instalate separatoare fonice pentru atenuarea zgomotului, iar acoperişul unităţii Unsori este în curs de reparaţie.

În urma analizei răspunsurilor la cele aproape 100 de întrebări, am observat totuşi şi categorii în care TOTAL Romania mai are de progresat. Comunicarea şi transmiterea informaţiei figurează ca fiind călcâiul lui Ahile pentru noi: suntem cu cinci puncte procentuale sub media ENCO şi cu unul sub cea a M&S. Prezentarea oportunităţilor de carieră este un alt domeniu în care rezultatele trebuie îmbunătăţite, atât la nivelul Total Romania, cât şi al ENCO. Drept urmare, am definit un plan de acţiuni pentru a răspunde mai bine aşteptărilor salariaţilor. Unele dintre ele au fost deja îndeplinite sau sunt în curs de realizare.

Pentru o mai bună comunicare şi transmitere a informaţiei, anual au loc două întâlniri între comitetul de management şi middle-management, cu scopul de a distribui în fiecare departament strategia şi orientările companiei. În plus,se publică newsletter-e de tipul celui pe care îl citiţi chiar acum pentru a informa despre activităţile noastre şi au loc întâlniri periodice de echipă. Pentru îmbunătăţirea transmiterii informaţiei cu privire la oportunităţile de carieră, puteţi accesa site-ul TOTAL Careers, unde vă puteţi crea un cont şi puteţi vedea şi aplica la posturile disponibile în Grupul TOTAL: www.careers.total.com

Oricum, rezultatele TOTAL Romania la TOTAL Survey 2015 au fost mai bune decât cele din 2013 şi sunt în general mai bune comparativ cu cele ale entităţilor superioare ENCO sau M&S. Acţiunile au fost discutate şi luate în timpul unor reuniuni de management. Sunt, de asemenea, coordonate şi similare cu cele stabilite în ENCO sau M&S, ceea ce arată posibilitatea de a împărtăşi aspecte pozitive şi a învăţa din experientele comune.

Realizarea acţiunilor de îmbunătăţire planificate va contribui desigur la continuarea acestei tendinţe pozitive.

Dorian Percec

Secretar General

TOTAL Survey este un chestionar de opinie a salariaţilor TOTAL, ce se desfăşoară din 2 în 2 ani, prin firma Towers Watson, cu păstrarea confidenţialităţii şi transmiterea online a răspunsurilor. În România, au răspuns 88 de salariaţi, ceea ce reprezintă o rată de 79% din totalul angajaţilor.